Dotace na FVE

Chcete využít možnosti čerpání dotace na novou fotovoltaickou elektrárnu?
Zde najdete všechny podstatné informace.

Chci fotovoltaiku s dotací

Důležité termíny

Příjem dotací

od 1.3.2024 - 31.10.2024

Moderní a ověřené technologie

Pro naše projekty používáme pouze ty nejmodernější technologie od našich ověřených dodavatelů.

Integrace elektromobility

Do Vaší nové energetické sítě umíme integrovat nabíjecí stanice pro elektromobily.

Období realizace

Nejpozději do 3 let od podpisu Rozhodnutí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR

Kompletní zaškolení

Naučíme Vás systém ovládat, vysvětlíme Vám funkce ovládacích prvků a budeme Vám k dispozici pro případné pozdější telefonické dotazy.

Doba udržitelnosti

5 let od ukončení projektu

O jakou dotaci se jedná?

Modernizační fond – RES+ č. 1/2024
Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou
Chci fotovoltaiku s dotací
Podporované aktivity:
Instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 50 kWp (10 kWp pro projekty realizované na katastrálním území Prahy) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou.
Kdo může žádat?
Stávající i budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).
Místo realizace
Po celé České republice.
Výše podpory
Není stanovena, maximální míra podpory nesmí překročit 50 % ze způsobilých výdajů projektu.

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Stávající i budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích.

 • Žadatelé, kteří nebudou držiteli licence, za předpokladu, že provoz předmětu podpory mají smluvně zajištěn subjektem, který je držitelem licence pro podnikání v energetických odvětvích.

 • U projektů realizovaných na katastrálním území Prahy se může jednat například o tyto subjekty:

 • Obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, organizační složky státu atd.

Na co lze získat podporu

 • Instalace nových FVE – Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (dále jen „DS/PS“).
Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.

 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody (elektrolyzér).
Chci fotovoltaiku s dotací

Co je dobré vědět?

 • Smlouva o připojení (SoP) FVE do DP/PS musí obsahovat možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za omezení (v min. rozsahu 5 % celkové roční výroby).

 • Rezervovaný výkon uvedený ve SoP činí maximálně 30 % instalovaného výkonu v odběrném místě u FVE do 1 MWp (vč.) a max. 20 % u FVE nad 1 MWp.

 • Podpora na vybudování systému bateriové akumulace vyrobené elektřiny pouze pro systémy s využitelnou kapacitou v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu přímo připojené FVE.
Podrobné informace o dotaci

Nejzásadnější přílohy k žádosti

 • Odborný posudek - Potvrzení technických a energetických parametrů.

 • Smlouva o připojení nebo Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení.

 • Stavební povolení nebo vyjádření, že nepodléhá povolení staveního úřadu.

 • Dokument prokazující právní vztah k nemovitostem (Nájemní smlouva, pachtovní či jiná smlouva po dobu udržitelnosti).

Ušetřete za energie s naší fotovoltaikou na klíč

Využijte vyrobenou energii na provoz vaší společnosti a ušetřete náklady na elektřinu.
Chci fotovoltaiku